Voorgeschiedenis

Het schoolmuseum werd in 1995 opgericht. Meteen werd uitgepakt met een permanente tentoonstelling in het schoolgebouw aan de Biekorfstraat 21, 2060 Antwerpen. Deze kende een overweldigend succes. Zowel groepen leergierige schoolkinderen als enthousiaste volwassenen bezochten de tentoonstelling. Door een herstructurering moest het museum verhuizen. Jammer genoeg werd niet meteen een andere geschikte locatie gevonden. Heel de interessante collectie werd ingepakt. In het Domein Diesterweg te Kalmthout werd opnieuw een klasje ingericht. Hier kunnen de leerlingen die naar de bosklassen komen even genieten van een lesje zoals weleer.