Stroomversnelling in de stad aan de stroom

U hebt het zelf kunnen vaststellen: de laatste jaren is het onderwijs in Vlaanderen in een ware stroomversnelling terechtgekomen.
Nieuwe structuren, toenadering tussen de netten, IC-technologie… en zoveel meer. Niet iedereen juichte alle vernieuwingen en ontwikkelingen toe, maar – hoe dan ook – ze zijn een feit. Een consequentie waar weinig bij stilgestaan wordt, is de even snelle verbanning van oudere leersystemen en didactisch materiaal. Nu al zijn behoorlijk wat waardevolle voorwerpen zoals platen, boeken, kaarten, enzovoort verloren gegaan. Via het onderwijsmuseum trachten we zoveel mogelijk te verzamelen en voor het nageslacht te bewaren.
Het is ook de bedoeling om op een dynamische en pedagogische manier met gerecupereerde ‘schatten’ om te gaan. In het schoolmuseum genereren we uit een brok nostalgie een flinke dosis energie.