Help het schoolmuseum een bank vooruit

Alle voorwerpen, die een inzicht in de evolutie van ons onderwijs kunnen geven, nemen wij graag in ontvangst zoals:

• Foto’s: oude klasfoto’s, foto’s van klasuitstappen, schoolgebouwen
• Oude schoolboeken: leerboeken, schriften
• Administratieve voorwerpen: schoolagenda’s, rapporten, diploma’s, …
• Didactisch materiaal: kaarten, platen, gipsen voorwerpen, …
• Meubilair: oude schoolbanken, kasten,

contactadres:
Olivié, Anne
Tel.: 03 231 95 71

Voelt u zich geroepen om het museum op een andere manier te helpen?
Dit kan op de volgende manieren:
- Lid worden van de vereniging
- Aankopen van oude wandplaten
- Giften, zowel financieel als materieel, worden in dank aanvaard
- Concrete medewerking aan de inventarisatie