Vooraf

VOORBEREIDING in de eigen klas (suggesties)

“Enthousiasmeren“ voor bezoek, … “SCHOOLMUSEUM“ wat denk je dat we daar gaan zien?

Hoe geraken we daar?

Opzoeken via plattegrond of via www.delijn.be–routeplanner.

Enkele begrippen opfrissen of summier behandelen. Het zijn zaken die de leerlingen tijdens het bezoek ontmoeten.

-         eeuw (19de eeuw is van …tot …)

-         PK (auto)

-         Atlantische Oceaan en Kanaal

-         gemeentelijk instituut en stedelijk instituut

-         gemiddelde levensverwachting

-         meervoudig algemeen stemrecht

-         Belgische Omwenteling (1830)

-         nieuwjaarsbrief

-         kribbe (crèche)

-         Atomium Brussel

Let wel! Wereldoriëntatie bestond vroeger niet. Het museum vermeldt uiteraard: natuurkunde, gezondheidsleer, dierkunde, plantkunde, geschiedenis, staatsburgerlijke opvoeding, aardrijkskunde, …

Klas verdelen in groepjes van 2, max. 3 leerlingen. Uitleggen dat ze vragen zullen beantwoorden tijdens het bezoek. En dat ze moeten samenwerken (overleggen). Eén van de twee of drie noteert.

Meenemen: iets om te schrijven.

Regels bezoek in herinnering brengen. Wat mag niet?

Werkbladen voor de leerlingen.

We publiceren die werkbladen in een aparte bijlage. Leek ons eenvoudiger om af te drukken want dan hoeven ze niet uit de handleiding te worden ‘geplukt’.

Werkbladen voor leerlingen ‘printen’ en kopiëren. 1 STEL PER GROEPJE. Wordt ter plekke door leerkracht uitgedeeld. In het museum ontvangen de leerlingen een stevige schrijfplank (lopen rond met bundel).