Info bij wandplaten

– Een Hanzestad (1260)

Een Hanzestad is lid van een hanzeverbond = samenwerkingsorganisatie.

Keulen is een Hanzestad sinds 1260.

Steden werken samen. Ze zoeken contact om handel te drijven. Er wordt ook contact gezocht met kleinere dorpen in het achterland.

– In de ridderzaal – de ridderslag (14de eeuw)

Een adellijk heer verleent door een ridderslag een ridderlijke waardigheid aan een persoon door het leggen van een zwaard op diens beide schouders.

– De Romeinse beschaving in ons land (57 jaar voor Christus)

Het was de tijd van Julius Caesar. De Romeinen veroverden ons land vanaf 57 jaar voor Christus.

In de Romeinse tijd ontstonden steden van waaruit het platteland bestuurd werd,(b.v. Tongeren). Ook Doornik, Namen en Aarlen groeiden uit tot steden. Heirbanen werden aangelegd als verbindingswegen tussen deze steden.

– Keizer Karel – Heer der Nederlanden 1515 - 1555

In 1539 vernederde Keizer Karel de notabelen van Gent omdat ze in opstand waren gekomen tegen zijn oorlogsbelastingen. Hij liet ze een strop om de hals dragen.

Strop = symbool van fiere weerstand tegen elke vorm van tirannie en misplaatste autoriteit. Elk jaar dragen de Gentenaars de zwart-witte strop rond hun hals tijdens de Gentse feesten. De bijnaam van de Gentenaars is nog steeds “stroppendragers”.

– In een middeleeuws klooster

In een klooster leven kloosterlingen volgens strenge regels. Ze dragen meestal een gewaad dat wit, bruin of zwart is. De eerste kloosters waren alleen voor mannen. We noemen ze monniken. Kloosters voor vrouwen zijn pas veel later opgericht.

Kloosterlingen waren vaak de enigen die in de Middeleeuwen konden lezen en schrijven. Ze hielden zich ook bezig met het overschrijven van boeken; dit met een ganzenveer en inkt.

– De val van Napoleon (1815)

In het begin van de 19de eeuw had Napoleon in Europa een machtig rijk uitgebouwd. De omliggende landen kwamen daartegen in opstand. In 1815 werd Napoleon in de slag bij Waterloo verslagen.

– Gevolgen van de kruistochten (12de eeuw)

Eeuwenlang werden er kruistochten georganiseerd. De christenen ondernamen vaak lange bedevaarten naar het Heilig Land in Palestina. Vele kruisvaarders waren bezield met echt en diep geloof ; maar anderen wilden gewoon de rijken plunderen.

– Bestorming van het kasteel van Bouillon in 1096

Het kasteel is gebouwd in de 8ste eeuw. Het is een middeleeuws kasteel in het Belgische stadje Bouillon. Godfried van Bouillon erfde het in 1096.

Het ligt op drie rotspunten boven de Semois. Het bestaat uit 3 forten, door middel van bruggen met elkaar verbonden.

– Naar de Vrede

In de loop der tijden hebben er altijd oorlogen gewoed. Vechtende partijen stonden steeds tegenover elkaar. Na verloop van tijd moest er - door onderhandelingen- terug vrede worden gesloten. In 1918 werd de Volkerenbond opgericht. Deze organisatie zorgde voor vrede in Europa.