Verwerking

 • Indien niet ter plekke gebeurd, correctie met verbetersleutels
 • Leerlingen bereiden een korte spreekbeurt voor (max.10 minuten). Zaken,personen of dieren die ze in het museum hebben ‘ontmoet’.
 • Spreekbeurt op tijdband aanduiden voor de beurt begint.
 • Opzoeken via PC-zoekmachines (Google,Wikipedia, …) of via encyclopedie.
 • Leerlingen kiezen uit (of leerkracht duidt aan):
 • Hitler – Blériot – Lindbergh – Napoleon – Keizer Karel – kruistochten – eerste WO – tweede WO – burgemeester C. Huysmans – koning Albert I – koning Leopold II – koning Leopold III – koning Boudewijn – gordeldier – dwergvalk – eekhoorn – eerste stoomtrein in België – Leonardo da Vinci – Henry Ford – Morse.
 • “Nieuwe landen“op kaart van Europa opzoeken (zie ‘oefeningen klassikaal’, pag 9).
 •  Leerlingen zagen vlaggen van scholen in de gang. Opdracht: ind. of in groep een vlag voor onze school ontwerpen.
 • Pentekening laten maken (pen en inkt).
 • Men was toen heel streng. Laat leerlingen straffen bedenken voor ‘geen gekruiste armen’, huiswerk niet gemaakt,babbelen, …
 • Projecteren en toelichten “ Een eeuw in beeld