Bezoek

Start in KLASLOKAAL of TENTOONSTELLING

Gids wijst de weg.

 

KLASLOKAAL (VERKENNING)

a) Leerlingen nemen plaats op de banken.

b) Leerkracht aan lessenaar.

Boekjes en schriftjes die op de bank liggen, inkijken (verwisselen)

en klas verkennen van op de plaats (rondkijken).

LET WEL: in deze klas is materiaal dat in diverse leerjaren werd gebruikt.

Dit is dus geen 5de of 6de leerjaar met enkel mat. voor dat leerjaar.

c) Vertellen hoe het er in de klas –  jaren geleden – aan toe ging.

 • Ieder bleef op zijn plaats. Individueel werk. Geen hoekenwerk. Geen andere opstelling van meubilair.’ Klassikaal frontaal onderwijs.
 • Als de directeur binnenkwam, veerden de leerlingen naast hun bank recht en riepen in koor:” Dag meneer bestuurder “.
 • Lijfstraffen bestonden: tik om de oren of met meetlat op de vingers.
 • Men schreef met pen en inkt (geen vulpen, bic of laptop…).
 • Als leerlingen niet werkten, zaten ze stil met de handen op de rug of met de armen gekruist voor de borst.
 • Leerkrachten (mannen!) droegen een stofjas.
 • Leerlingen spraken de leerkracht aan met ‘meester’. Zeker géén voornaam.

d) Leerkracht vestigt aandacht op:

 • Achter lessenaar:
  • bord - stofjas (tot voor 1965 haast door elke leerkracht gedragen) – passer – meetlat - letterplaat - telraam - weegschaal - plaat voor verkeersonderricht- 2 decaliter – halve hectoliter- flanelbord (voor verhalen,Franse les,…)
 • Rechts van lessenaar:
  • zandtafel (zand, water,tentoonstellen van materiaal) - buste – woordjesbord (ev.aan rol achter bovenaan draaien) – diaprojector, even dia’s (uit dia-verzameling) tonen – globe.
 • Achter in klas:
  • kaarten (België en Europa) - buste van koningin Astrid en koning Albert I.
 • Foto van koningin Fabiola en koning Boudewijn (tot vrij recent verplicht in de klas op te hangen).
 • Aandacht voor de oude kasten
 • Op vensterbanken
  • opgevulde dieren (gordeldier, dwergvalk, eekhoorntje);
  • epidiascoop (projecteren van beelden door middel van spiegels (voorloper dia-projector);
  • pick-up (1959); (nu terug in de mode!)
  • radio (1950).
  • Links:vertelplaten – rekenbord Moons en Pont – getalbeeld 5 (domino) –
  • getalfamilies (4-32-8) – bovenaan: zinnen uit leesmethode Van Hoof en Breugelmans. – eerste stoomtrein.
 • Op lessenaar:
  • aanwezigheidslijst – inktfles, verwijzen naar inktpot in bank (men schreef toen met pen en inkt, geen bic, vulpen of laptop), reservepennen, bordkrijt, rode inkt voor leerkracht (fouten!), hamer om stilte te eisen.

 

KLASLOKAAL (OEFENINGEN)

Suggesties i.f.v. de beschikbare tijd. Let wel: de tijd is beperkt !

Schrijfpapier uitdelen (op lessenaar).

Individueel

 • Leerlingen kiezen een opdracht of leerkracht duidt aan.
 • Tekst op bord in huidig Nederlands schrijven.
 • Vertelplaat kiezen en er een kort verhaal bij schrijven (Wat gebeurt er in volgorde?).
 • Op aangegeven bladzijde in boekje (geel briefje) op bank, woorden noteren die nu anders worden geschreven.

 

Klassikaal

 • Indien vooraf tentoonstelling bezocht,correctie werkbladen
  • Dit enkel bij voldoende tijd. Anders  later in de eigen klas.
 • Enkele leerlingen brengen ind. werk voor.
  • Bij tijdgebrek  : in de eigen  klas.
 • Laat ll. aan telraam 9 aanduiden.
 • Laat ll. aan het rekenbord 8 (rode) + 7 (witte) schijven leggen. Altijd aanvullen tot 5 of 10.
 • Laat opgezette dieren herkennen (gordeldier, dwergvalk, eekhoorntje).
 • Kaart van Europa(1980): daar nog Joegoslavië, nog Tsjechoslowakije, …
 • Kaart van België (1979): nu anders?
  • De gewijzigde situatie in sommige landen kan later in de klas worden opgezocht.

 

TENTOONSTELLING

Uitdelen werkbladen.Leerlingen steken die in de schrijfplank.

Die ontvangt u van de gids.

Elk groepje start bij een andere letter (Op panelen en tafels).

Start: plaats elk groepje voor een andere letter of tafel of in de gang.

Nadien moeten ze zelf zoeken waar er ‘ plaats’ is.

Ze werken alle letters af én de opdrachten in de gang.

Wie klaar is,neemt de laatste twee bladzijden voor de ‘vluggerds’.

STILTE eisen a.u.b. Lessen zijn volop bezig.